Բողոք բան է, Կորեա Սեուլ զորքերը կայազորի, ճամբարի եւ ես բողոքներ Կորեա