Օրենսդրությամբ Կորեայի Հանրապետության

Կանոնադրությունը թարգմանությունը անգլերեն տվյալ փաստաթուղթը չպետք է մեկնաբանվի որպես ունեցող պաշտոնական լիազորություններըև պետք է օգտագործվի միայն տեղեկանքներ.